Wat is Stichting Koleenoe

 

Nu te bestellen: Machzordeel voor de Ne'ila-dienst

 

Op 6 oktober 2018 concludeerde het College van Rabbijnen dat het doorgaand laten verschijnen van delen van de nieuwe Machzor voor de Hoge Feestdagen van groot belang was. Het College besloot daarom unaniem volgende delen in eigen beheer te produceren - te beginnen met een deel voor Ne’ila - en de daarvoor benodigde administratieve stappen te zetten. Dit leidde rechtstreeks tot de oprichting van Stichting Koleenoe.

In de oprichtingsakte van de Stichting staat als doel: het bevorderen van de betrokkenheid bij en het vitaliseren van de  beleving van hedendaags Jodendom. Dat is een brede doelstelling, gekozen om ook bijkomende en toekomstige activiteiten te kunnen omvatten. Het concrete doel voor de nabije toekomst is het verzorgen van delen van de nieuwe machzor voor de Hoge Feestdagen voor progressief joods Nederland. Met een team van rabbijnen en leden van liberaal-joodse gemeenten in Nederland wordt gewerkt aan een goed leesbare, informatieve en goed verzorgde machzor, een machzor waarvan wij hopen dat deze een breed publiek aanspreekt.

Eerder produceerde hetzelfde team de zogenaamde proefmachzor voor Kol Nidree, de avonddienst aan het begin van Jom Kippoer (Grote Verzoendag), en de bundel met toegevoegde teksten voor de Hoge Feestdagen Kol Chochma, woorden van wijsheid. De opgedane ervaring en uw welkome feedback worden dankbaar gebruikt. 

Met trots presenteerden wij op 25 september 2019 de deelmachzor voor Ne’ila P’tach lanoe Sja’ar.

Deze is nog te bestellen.

 


Afdrukken