Wat is Sjema Koleenoe?

Sjema Koleenoe is de zogenaamde proef-Machzor, een machzor voor Kol Nidree. Het vormde een eerste aanzet tot een nieuwe gebedenboek voor de hoge feestdagen van de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.

Hoe is Sjema Koleenoe ontvangen?

 


Afdrukken