Hoe ontstaat de Nieuwe machzor voor de Hoge Feestdagen

Na het verschijnen van de siddoer Tov lehodot in 2000 werd gevraagd om een progressief-liberaal gebedenboek voor Rosj haSjana en Jom Kipoer ‘voor de 21ste eeuw’. In 2015 ging het College van Rabbijnen van start. Het bestudeerde progressieve en Conservative Machzorim die de decennia daarvoor verschenen waren in Israël en het Engelstalige gebied, interviewde gemeenteleden, sprak over de bevindingen, mogelijkheden en wensen in bijeenkomsten van het Verbondsbestuur, en produceerde aan de hand daarvan een programma van eisen en wensen. De samenvatting was dat het een Helder, stimulerend en inspirerend boek moest worden. Een proefdeel, voor Kol Nidree, verscheen in 2017; in het boekje was de vraag om terugkoppeling opgenomen. In een vragenlijst konden alle gebruikers gedetailleerd hun mening geven over inhoud, vormgeving en uitvoering. De respons was goed: 91 reacties op ca. 1200 verspreide boeken, anderhalf maal de gebruikelijke 5%. De respons was ook uitermate nuttig, en is ter harte genomen.

 

 

EvalKNmachzor1024_1.jpg
EvalKNmachzor1024_10.jpg
EvalKNmachzor1024_11.jpg
EvalKNmachzor1024_12.jpg
EvalKNmachzor1024_13.jpg
EvalKNmachzor1024_2.jpg
EvalKNmachzor1024_3.jpg
EvalKNmachzor1024_4.jpg
EvalKNmachzor1024_5.jpg
EvalKNmachzor1024_6.jpg
EvalKNmachzor1024_7.jpg
EvalKNmachzor1024_8.jpg
EvalKNmachzor1024_9.jpg
previous arrow
next arrow